Het laatste nieuws uit Suriname

BREAKING: Moody's verlaagt rating Suriname naar B2-negatief

Publicatie datum: 21-02-2018 | Bron: De Ware Tijd

PARAMARIBO - Suriname krijgt het de komende periode moeilijker op de internationale kapitaalmarkt. Kredietbeoordelaar Moody’s Investors Service heeft Surinames langetermijnrating om leningen aan te gaan verlaagt naar B2-negatief. De vorige rating was nog B1. Hiermee is een einde gekomen aan het evaluatieproces dat op 22 november vorig jaar was aangekondigd.

Toen liet Moody's doorschemeren dat Surinames rating naar beneden zou worden bijgesteld. De evaluatie moest alleen uitwijzen hoe ver de rating zou dalen. De directe aanleiding voor de downgrade is de verslechtering van de financieringscijfers. Deze komen volgens de kredietbeoordelaar tot uiting in een toename van de schuldratio's en een verslechtering van het vermogen om schulden terug te betalen - ondanks doorgevoerde fiscale hervormingen.

Moody's vreest dat zonder aanvullende maatregelen - ter versterking van de financieringscapaciteit - de begroting niet op korte termijn in balans gebracht zal kunnen worden. Het huidig tempo waarop dat gebeurt is mogelijk onvoldoende om de overheid beter in staat te stellen haar uitgaven te financieren.

Als doekje voor het bloeden geeft Moody's mee dat hoewel er een B2-negatiefrating wordt gegeven vanwege de verslechtering van de fiscale cijfers er toch wat licht gloort aan de horizon. Gesteld wordt dat er verbetering te merken is wat betreft de externe rekeningen en gunstige investeringsvooruitzichten, aangedreven door de mijnbouwsector.

Ondanks de toezegging van de autoriteiten om aanvullende structurele belastinghervormingen door te voeren, staat Suriname voor uitdagingen, zegt Moody's. Er zijn nog steeds institutionele beperkingen, die het vermogen van de overheid om een uitgebreide hervormingsagenda uit te voeren negatief kunnen beïnvloeden.

Tegelijkertijd verlaagde Moody's de langetermijnrating voor staatsobligaties en termijndeposito's respectievelijk van Ba2 naar Ba3 en van B2 naar B3. Moody's handhaaft de langetermijnrating voor schatkistpapier en langetermijndeposito's in Surinaamse dollar op Ba2. Alle kortetermijndeposito's voor vreemde valuta blijven op 'Not Prime'.

Publicatie datum: 21-02-2018 | Bron: De Ware Tijd

Ga terug Ga naar artikel

Binnenland, Breaking News, Jaaroverzicht 2018, Net Binnen, Opmerkelijk